Categories
Mưa và Thơ Tiếng Côn Trùng Kêu

Thơ Côn Sơn Ca – Nhạc tiếng chim kêu, suối chảy mp3

Côn Sơn ca

Tác giả: Nguyễn Trãi (1380 – 1442)

Côn Sơn hữu tuyền, kì thanh linh linh nhiên, ngô dĩ vi cầm huyền.
Côn Sơn hữu thạch, vũ tẩy đài phô bích, ngô dĩ vi đạm tịch.
Nham trung hữu tùng, vạn lí thúy đồng đồng, ngô ư thị hồ yên tức kì trung
Lâm trung hữu trúc, thiên mẫu ấn hàn lục, ngô ư ngâm tiếu kì trắc
Vấn quân hà bất quy khứ lai, bán sinh trần thổ trường giao cốc?
Vạn chung cửu đỉnh hà tất nhiên, ẩm thủy phạn sơ tùy phận túc.
Quân bất kiến Đổng trác hoàng kim doanh nhất ổ
Nguyên tải hồ tiêu bát bách hộc
Hựu thúc kiến Bá Di dữ Thúc Tề, Thú Dương ngạ tự bất thực túc?
Hiền ngu lưỡng giả bất tương mâu, diệc các tự cầu kì sở dục
Nhân sinh bách tuế nội, tất cánh đồng thảo mộc
Hoan bi ưu lạc điệt vãng lai, nhất vinh nhất tạ hoàn tương tục.
Khâu sơn hoa ốc diệc ngẫu nhiên, tử hậu thùy vinh cánh thùy nhục.
Nhân gian nhược hữu Sào Do đồ, khuyến cừ thính ngã sơn trung khúc.

Dịch nghĩa: Bài ca Côn Sơn

Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
Về đi sao chẳng sớm toan,
Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi?
Muôn chung chín vạc làm gì,
Cơm rau nước lã nên tuỳ phận thôi.
Đổng, Nguyên để tiếng trên đời,
Hồ tiêu ăm ắp, vàng mười chứa chan.
Lại kia trên núi Thú San,
Di, Tề nhịn đói chẳng màng thóc Chu.
Hai đàng khó sánh hiền ngu,
Đều làm cho thoả được như ý mình.
Trăm năm trong cuộc nhân sinh,
Người như cây cỏ thân hình nát tan.
Hết ưu lạc đến bi hoan,
Tốt tươi khô héo, tuần hoàn đổi thay.
Núi gò đài các đó đây,
Chết rồi ai biết đâu ngày nhục vinh.
Sào, Do bằng có tái sinh,
Hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn.

Mưa và Thơ

 • Nhạc không lời giúp thư giãn trị liệu – tiếng piano, sóng vỗ và gió
 • IM LẶNG ĐỂ MẤT NHAU
 • Thơ Côn Sơn Ca – Nhạc tiếng chim kêu, suối chảy mp3
 • Chùm thơ xướng họa Dế mèn phưu lưu ký – Tô Hoài – Tiếng Dế kêu mp3
 • Nhạc Niệm Phật

 • Chú Đại Bi Tiếng Phạn Mp3 + Lời Full
 • Nhạc Piano

 • Nhạc không lời giúp thư giãn trị liệu – tiếng piano, sóng vỗ và gió
 • Tiếng mưa rơi cùng tiếng Piano nhẹ nhàng giúp dễ đi sâu vào giấc ngủ mp3
 • Tiếng Côn Trùng Kêu

 • Thơ Côn Sơn Ca – Nhạc tiếng chim kêu, suối chảy mp3
 • Chùm thơ xướng họa Dế mèn phưu lưu ký – Tô Hoài – Tiếng Dế kêu mp3
 • Tiếng Mưa Gió

 • Tiếng mưa rơi cùng tiếng Piano nhẹ nhàng giúp dễ đi sâu vào giấc ngủ mp3
 • Tiếng mưa rơi trên mái ngói và sấm
 • Tiếng mưa rào